Jäseneksi Sininauhaliittoon

Sininauhaliiton jäseniä voivat olla liiton sääntöjen mukaisesti päihdetyössä toimivat oikeuskelpoiset kristilliset yhdistykset, säätiöt ja yhteisöt. Jäseneksi ottamisesta päättää liiton hallitus, jolle tehdään kirjallinen hakemus jäseneksi liittymisestä.

Liitteeksi jäsenhakemukseen tarvitaan

- yhdistysrekisteriote

- säännöt

- yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirjanote, jossa päätetään jäsenyyden hakemisesta.

Jäsenhakemus.docx liitteineen toimitetaan osoitteeseen: Sininauhaliitto, Opastinsilta 7 A, 00520 Helsinki ja kuoreen merkintä ”jäsenhakemus” tai sähköpostitse: keskustoimisto@sininauha.fi