Keräämme kokemustarinoita päihdekuolemiin liittyvästä surusta - tulossa käsikirja ammattilaisille

Yleisyydestään huolimatta päihdekuolemien tuottamalla surulla ei ole sijaa arjessa, vaan se on ollut vaiettua.

Kun äitisi kuolee rintasyöpään, saat tietää siitä.
Kun äitisi kuolee rintasyöpään, palvelujaan tarjoavat
kuraattori ja psykologi.
Kun äitini kuolee viinaan, vaikenen loppuelämäkseni.
Ympäristö vaikenee loppuelämäkseni.

  - Susanna Alakoski, Lähimmäisen huhtikuu (2015)

Päihdesensitiivinen suru

Alkoholiperäisiin syihin kuoli vajaat 1700 henkilöä Suomessa vuonna 2015. Lukemattomien muiden kuolinsyiden taustalla on päihteidenkäyttöä. Huumekuolleisuus on EU:n korkeinta tasoa. 

Alkoholi- ja huumekuolemat aiheuttavat surua paitsi vainajan lähiomaisille, myös hänen ystävilleen ja vertaisilleen. 

Häpeä estää avun

Usein sekä päihdeongelmaisen läheisen kuoleman tuottama helpotus että suru menetyksestä ovat samaan aikaan läsnä. Kuoleman ainutkertaisuus, raskaus ja lopullisuus saavat kuitenkin aikaan itsesyytöksiä. 

Omaisten ja läheisten hätä jää usein perinteisen, päihdeongelmaisen auttamiseen keskittyvän päihdetyön jalkoihin.

Miten päihdekuolemaa ja siihen kätkeytyvää surua käsitellään, ja miten sitä tulisi käsitellä? Miten tunnistaa se? Omaisten tukeminen edellyttää päihdesensitiivistä surutyötä - ammattieettistä herkkyyttä kohdata päihdekuolema, omaiset ja heidän moni-ilmeinen surunsa.

Sininauhaliitto ja Päihdesensitiivisen surutyön verkosto julkaisevat vuonna 2017 Päihdesensitiivisen surutyön käsikirjan

Läheisten ääni esiin

Käsikirjaa elävöittämään kerätään alkusyksyn ajan läheisten kertomuksia . Etsimämme tarina voi tuoda esiin ystävän, kumppanin/puolison, kaverin, lapsen, vanhemman tai muun läheisen näkökulmaa, surua menetyksestä. 

On mahdollista, että sitaatteja tarinoista käytetään käsikirjan julkaisua mainostavassa sosiaalisen median videossa tai nettisivuillamme syksyn mittaan. Tarinat voi kertoa joko anonyymisti tai omalla nimellään/etunimellään/pseudonyymillä.

Pyydämme tarinoita 24.9.2017 mennessä 

Käsikirja julkaistaan sähköisessä muodossa ja painettuna loppuvuodesta 2017. Lähetä tarinat meille sähköisesti tämän linkin kautta.

Mikäli haluat kertoa tai lähettää tarinasi jollain toisella tavalla (kirjeitse, puhelimitse, sähköpostitse), ota yhteyttä  Sininauhaliiton kehittäjä Katariina Hänniseen katariina.hanninen@sininauha.fi, 050 310 0669

Lue lisää päihdesensitiivisestä surutyöstä

Yleisyydestään huolimatta päihdekuolemien tuottamalla surulla ei ole sijaa arjessa, vaan se on ollut vaiettua.

Kun äitisi kuolee rintasyöpään, saat tietää siitä.
Kun äitisi kuolee rintasyöpään, palvelujaan tarjoavat
kuraattori ja psykologi.
Kun äitini kuolee viinaan, vaikenen loppuelämäkseni.
Ympäristö vaikenee loppuelämäkseni." data-share-imageurl="">