Uusi toivo

Uusi toivo on Sininauhaliiton neljä kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu. Lehti ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Lehden keskeiset aihealueet käsittelevät päihde-, peli- ja mielenterveysongelmien vähentämistä sekä asunnottomuutta eri puolilla maata. Myös Sininauhaliiton jäsenkenttä on lehdessä kattavasti esillä. Lehteä jaetaan laajalti jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien lisäksi Suomen vankiloihin, joten lehti käsittelee myös vankilakierteestä vapautumiseen liittyviä teemoja. Lehti esittelee lisäksi ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistyötä.

Julkaisija 
Sininauhaliitto

Perustettu
v. 1946

Toimitus
Opastinsilta 7 A
00520 Helsinki
Puh. 0400 620 149
keskustoimisto@sininauhaliitto.fi

Painopaikka 
Painotalo Next Print, Helsinki